Informace poskytované podle čl. 13 Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správcem poskytnutých osobních údajů je:

FORX PRINT s.r.o., Fráni Kopečka 803/14, 669 02 Znojmo, IČ: 042 47 469
tel.: +420 776 283 628, +420 515 222 117, e-mail: info@forxprint.cz

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (výroba razítek, štítků, vizitek apod. a jeho dodání, komunikace při výrobě a řešení nenadálých situací) a pro vedení účetnictví správce.

Osobní údaje mohou být předány zpracovateli – účetní, daňový poradce, v případě zákonných důvodů státním institucím (finanční úřad).

Osobní údaje NEBUDOU využívány pro marketingové účely, ani nebudou předávány ani zpřístupněny jiným třetím stranám, než jsou výše uvedené. 

Osobní údaje budou uchovávány pouze dle zákonných norem, zákon o účetnictví, občanský zákoník. Po jejich uplynutí budou osobní údaje skartovány.

Máte právo kontaktovat správce s požadavkem na přístup k osobním údajům týkajícím se Vašich osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Právo na výmaz osobních údajů se netýká údajů, které musí správce zpracovávat ze zákonných důvodů např. zákon o účetnictví.

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.