Nabízíme náhradní plnění po celé ČR v rámci reklamní činnosti, výroby razítek, tiskových služeb, potisku textilu či dárkových předmětů. Odebíráním našich výrobků si splníte nejen zákonnou, ale i morální povinnost podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají díky svému handicapu ztíženou možnost svého uplatnění v tvrdém konkurenčním prostředí na trhu práce.

Kontakt: +420 776 363 231

Co to je náhradní plnění a jak funguje?

Poskytujeme možnost získání náhradního plnění, neboť zaměstnáváme více než 50% osob se sníženou pracovní schopností.

Náhradní plnění vychází z §81 zákona č.435/2004 Sb. (zákona o zaměstnanosti), který jednoznačně ukládá povinnost všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost také zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve výši 4% podílu z celkové počtu zaměstnanců.

To znamená přibližně za každou 25-tou osobu mají povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

V opačném případě musí odebrat zboží, či služby od osoby poskytující náhradní plnění ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy, což pro zaměstnavatele s 25 zaměstnanci činilo v roce 2021 celkem 259 329 Kč.

Nebo odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, což pro zaměstnavatele s 25 zaměstnanci činilo v roce 2021 celkem 92 617,5 Kč.

Přesný výpočet pro rok 2022 bude znám až na konci roku 2022, kdy Český statistický úřad vyhlásí průměrnou měsíční mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2022.

Úspora vzniká tam, kde peníze pragmaticky investujete do služeb či výrobků či zakázek, které potřebujete, a tím pádem tyto finance prospěšně obrátíte namísto toho, abyste je stroze vydali bez užitku ve formě odvodu do státního rozpočtu. Úspora je rovna částce, kterou byste státu odvedli. Odběrem náhradního plnění tak můžete také efektivněji optimalizovat své náklady.